thick-img
زمان تا رونمایی طرح بعدی:

گروه فناوری اطلاعات سايه

 در سال 1395 با هدف ايجاد تحول در صنايعي که هسته هايي بر پايه فناوري اطلاعات و ارتباطات فعاليت دارند تشکيل شد.

هدف از ايجاد اين گروه نمايش توانايي هاي اين گروه در ارايه تغييرات بنيادي در صنايع و اقتصاد کشور بر طبق دستور مقام معظم رهبري مبني بر اقتصاد مقاومتي مي باشد. 

ارايه خدمات آموزشي و خدمات بازاريابي و همچنين ايجاد بنگاه هاي اقتصادي متمايز در شرايط نابرابر اقتصادي از ديگر اهداف تشکيل گروه فناوري اطلاعات سايه ميباشد.

اهداف تشکيل گروه:

·         ارايه خدمات آموزشي ويژه بنگاه هاي اقتصادي به ويژه شرکت هاي بيمه

·         ارايه خدمات مشاوره فروش

·         ارايه خدمات پياده سازي زير ساخت هاي استاندارد فناوري اطلاعات

·         ارايه خدمات طراحي و مهندسي فناوري اطلاعات

هخا کارت چيست؟

سامانه کـارت هوشمند خريد آسان(هخـا کـارت) به منظور بهره مندي مشتريان از خدمات تخفيفاتي ميباشد.

استفاده از هخا کارت براي همه افرادی که به دنبال آزادی بیشتر در خرید هستند، توصيه ميشود.